Rapportages

Eenmaal per jaar wordt rapport uitgebracht inzake uw jaarrekening, bevattende bespreking van de resultaten, financiële en fiscale positie en uitgebreid kapitaaloverzicht, alsmede Balans, Winst- en Verliesrekening met bijbehorende toelichtingen, waaronder gedetailleerde activastaat.
Indien gewenst wordt per halfjaar, en zonodig per kwartaal of per maand verslag uitgebracht over de tussentijdse resultaten van uw onderneming.